Oslobođenje od plaćanja PDV-a na djelatnost dadilja

Datum: 22.01.2020, Srijeda
Klasa: 410-19/20-02/15
Davatelj: Porezna uprava

Udruga iz dostavnog popisa postavila je upit o primjeni oslobođenja od plaćanja PDV-a na djelatnost dadilja koja se sukladno Zakonu o dadiljama obavlja u okviru obrta. U upitu se navodi da je djelatnost dadilja u nadležnosti Centa za socijalnu skrb tj. Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Nadalje, navodi se da trenutno na području Republike Hrvatske djeluje više od 110 obrta dadilja od kojih su neki upisani u registar obveznika PDV-a jer ostvaruju isporuke u vrijednosti većoj od 300.000,00 kuna. U vezi navedenog, postavljeno je pitanje što brisanje članka 39. stavka 3. Zakona o PDV-u znači za dadilje koje su upisane u registar obveznika PDV-a te jesu li od 1. siječnja 2020. dadilje obrtnice oslobođene plaćanja PDV-a bez obzira prelaze li prag od 300.00,00 kuna.

Na postavljeni upit očitujemo se u nastavku.
Sukladno odredbama članka 39. stavka 1. točki g) i h) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19, dalje u tekstu: Zakon o PDV-u) plaćanja PDV-a oslobođene su usluge i isporuke dobara povezane sa socijalnom skrbi, uključujući one što ih obavljaju i isporučuju domovi za starije i nemoćne osobe, ustanove, tijela s javnim ovlastima ili druge osobe slične prirode te usluge i isporuke dobara povezane sa zaštitom djece i mladeži što ih obavljaju ustanove, tijela s javnim ovlastima ili druge osobe slične prirode.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 121/19) brisane su odredbe članka 39. stavka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16 i 106/18) kojima je bio propisan uvjet da ostale osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti, oslobođenje od plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točaka b), g), h), i), l), m) i n) Zakona o PDV-u mogu primijeniti ako ne teže ostvarivanju dobiti te ako se dobit ipak ostvari da se ne raspodjeljuje, nego se koristi za nastavak ili poboljšanje obavljanja usluga.
Prema tome, dadilje koje obavljaju djelatnost u okviru obrta nisu ispunjavale uvjete iz članka 39. stavka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost te su bile obvezne upisati se u registar obveznika PDV-a, ako su obavile isporuke u vrijednosti većoj od 300.000,00 kuna, i na obavljene isporuke obračunavati PDV. Međutim, od 1. siječnja 2020. na usluge skrbi o djeci koje dadilje obavljaju u okviru obrta sukladno posebnim propisima na području socijalne skrbi primjenjuje se oslobođenje od plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točki g) i h) Zakona o PDV-u neovisno o vrijednosti isporuka koje su obavljene.
Vezano uz prava i obveze poreznih obveznika koji nisu ispunjavali uvjete iz članka 39. stavka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost te su na obavljene isporuke obračunavali PDV, a od 1. siječnja 2020. primjenjuju oslobođenje od plaćanja PDV-a, Središnji ured porezne uprave očitovao se mišljenjem, KLASA: 410-19/19-02/341, URBROJ: 513-07-21-01/19-1 od 13. prosinca 2019. koje je objavljeno na internetskim stranicama Porezne uprave.

Povratak na mišljenja