Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina Srednjoj školi čiji je osnivač Katolička Crkva

Datum: 08.05.2014, Četvrtak
Klasa: 410-20/13-01/119
Davatelj: Porezna uprava


      Zaprimili smo Vaše mišljenje kojim smatrate da bi Srednja škola iz dostavnog spiska trebala biti oslobođena plaćanja poreza na promet nekretnina pri kupnji zemljišta za potrebe izgradnje škole i sportske dvorane, te na isto tražite suglasnost.
      Naime, riječ je o školi s pravom javnosti čiji su osnivači Savez baptističkih crkava Republike Hrvatske i Baptistička crkva s Pastoralnim centrom, za koje smatrate da su u pravima i dužnostima izjednačene sa školama čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne (regionalne) samouprave, pa bi prema čl. 11. t. 1. Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97., 26/20., 127/20., 153/02. i 22/11.) Srednju školu trebalo osloboditi plaćanja poreza na promet nekretnina.
      Svoje mišljenje temeljite na odredbama čl. 15. Ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa sklopljenog između Vlade Republike Hrvatske i Saveza baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj, čl. 1. st. 2. Ugovora o katoličkim osnovnim i srednjim školama sklopljenog između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije u svrhu provedbe Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske na području odgoja i kulture, te na Zakonu o potvrđivanju Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i obrazovanja (Nar. nov., br. 2/97.).
      Člancima 8. i 9. Zakona o potvrđivanju Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i obrazovanja propisano je da Katolička Crkva ima pravo osnivati škole bilo kojeg stupnja i njima upravljati prema odredbama kanonskoga prava i zakonodavstva Republike Hrvatske. Katoličke škole s pravom javnosti, njihovi učitelji i nastavnici, odgojitelji i drugi djelatnici, jednako kao i učenici i odgajanici, uživat će ista prava i dužnosti kao i oni u državnim školama i imat će pravo na primanje novčane potpore kako je predviđeno zakonodavstvom Republike Hrvatske. Sadržajno identična odredba navedena je i u čl. 1. Ugovora o katoličkim osnovnim i srednjim školama sklopljenog između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije u svrhu provedbe Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske na području odgoja i kulture, dok je u čl. 15. Ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa sklopljenog između Vlade Republike Hrvatske i Saveza baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj propisano da će Crkvene škole s pravom javnosti imati pravo na primanje novčane potpore kako je predviđeno zakonodavstvom Republike Hrvatske.
      Iz navedenih odredbi je razvidno kako će Katoličke škole s pravom javnosti uživati jednaka prava i dužnosti kao i državne škole u svrhu njenog daljnjeg funkcioniranja, u obliku namjenskih potpora i ostalih novčanih primanja koja pripadaju i državnim školama.
      Obveza plaćanja poreza na promet nekretnina propisana je Zakonom o porezu na promet nekretnina, i isti se primjenjuje ukoliko posebnim propisom nije propisano drugačije.
      Prema čl. 17. st. 5. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica (Nar. nov., br. 83/02. i 73/13.), vjerska zajednica ne plaća porez na promet nekretnina kada stječe vjerske objekte ili zemljište za izgradnju vjerskih objekata bez obzira na način stjecanja ovih nekretnina.
      Srednja škola ne smatra se vjerskim objektom vjerske zajednice Baptističke crkve u Republici Hrvatskoj, pa temeljem toga Zakona ista ne bi mogla ostvariti oslobođenje od obveze plaćanja poreza na promet nekretnina.
      Člankom 11. Zakona o porezu na promet nekretnina propisana su institucionalna oslobođenja od obveze plaćanja poreza na promet nekretnina, pa se tako točkom 1. od obveze oslobađa Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, zaklade i fondacije i sve pravne osobe čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska, Crkveni križ i slične humanitarne udruge osnovane temeljem posebnih propisa.
      Srednja škola ne može se smatrati ustanovom čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kada je riječ o ustanovi čiji su osnivači Savez baptističkih crkava Republike Hrvatske i Baptistička crkva s Pastoralnim centrom.

Povratak na mišljenja