Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina pri nasljeđivanju

Datum: 10.04.2024, Srijeda
Klasa: 410-20/24-01/108
Davatelj: Porezna uprava

Obratili ste nam se s upitom u vezi oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina pri nasljeđivanju.

U nastavku dostavljamo odgovor.

Člankom 15. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj 115/16, 106/18) propisano je da porez na promet nekretnina pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade ne plaćaju bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju te posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu s umrlim ili darovateljem.

Dakle, navedenim člankom taksativno su navedene osobe koje su oslobođene plaćanja poreza na promet nekretnina s osnova nasljeđivanja.

Nadalje, potomci i preci su osobe koje potječu jedna od druge i oni čine uspravnu liniju krvnih srodnika koji su oslobođeni plaćanja poreza na promet nekretnina (pradjed – djed – otac – sin – unuk – praunuk). Osim uspravne linije postoji i pobočna linija krvnih srodnika koju čine srodnici koji potječu od zajedničkog pretka (braća, stric – nećak, bratić itd.).

Srodnici po pobočnoj liniji se ne oslobađaju od plaćanja poreza na promet nekretnina, kao niti srodnici po tazbinskoj liniji.

Slijedom navedenog, prasnaha koja u ostavinskom postupku nasljeđuje nekretninu iza ostavitelja – djeda njezinog bračnog druga koji je preminuo, nije oslobođena plaćanja poreza na promet nekretnina sukladno odredbi članka 15. Zakona o porezu na promet nekretnina.

Povratak na mišljenja