Osnov za stjecanje vlasništva


Predmet: Zaključak, kao odluka suda, predstavlja pravnu osnovu za stjecanje suvlasništva tužitelja samo u odnosu na 240/1193 dijela predmetne nekretnine a koji suvlasnički dio je bio upisan na ime ovršenice.

Broj presude: Gž-2055/2021-2, od 20. srpnja 2021, od 11.10.2021

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Odredbom čl 126 st 1 i 2 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Narodne novine broj 91 96 68 98 137 99 22 00 73 00 114 01 76 06 141 06 dalje ZVDSP propisano da se odlukom suda stječe vlasništvo u trenutku pravomoćnosti sudske odluke ako što drugo nije određeno zakonom niti proizlazi iz cilja radi kojega se odluka donosi a odredbom čl 127 st 1 ZVDSP kako je onaj tko stekne pravo vlasništva odlukom suda ovlašten ishoditi upis stečenoga prava vlasništva u zemljišnoj knjizi Odluka suda na kojoj tužitelji temelje svoje stjecanje suvlasništva nekretnine u ¼ dijela za svakoga predstavlja Zaključak koji je donijet u ovršnom predmetu tužitelja tamo ovrhovoditelja protiv ovršenice D B R rođ G i označenim Zaključkom je predmetna nekretnina koja bila je suvlasništvo ovršenice za 240 1193 dijela predana ovrhovoditeljima kao kupcima na temelju odredbe čl 101 Ovršnog zakona Narodne novine broj 57 96 29 99 42 00 173 03 194 03 151 04 88 05 121 05 67 08 139 10 154 11 70 12 te je određen u zemljišnoj knjizi upis prava suvlasništva tužitelja tamo ovrhovoditelja za ½ dijela ovršenice svakom Dakle Zaključak kao odluka suda predstavlja pravnu osnovu za stjecanje suvlasništva tužitelja samo u odnosu na 240 1193 dijela predmetne nekretnine a koji suvlasnički dio je bio upisan na ime ovršenice D B R rođ ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu