Osnovica za izračun plaća

Datum: 30.12.2008, Utorak
Autor: N.D.

Utvrđena je nova osnovca za obračun plaća za
korisnike državnog proračuna. Svota je 5.415,37 kn. Odluka o
visini osnovice za izračun plaća korisnika državnog
proračuna (Nar. nov., br. 150/08.) stupila je na snagu 1.
siječnja 2009.

Povratak na vijesti