Osnovnoškolske ustanove - usklađenje općih akata

Datum: 25.03.2024, Ponedjeljak
Autor: N.D.

Krajem 2023. godine mijenjan je Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi. Između ostalih promjena koje su tim promjenama uvedene u sustav, ovom prigodom se ističu mogućnost zapošljavanja bez natječaja osoba koje su tijekom studija ostvarile pravo na stipendiju za STEM nastavničke studije, kao i zapošljavanje osoba koje su u mirovini, ali ne dulje od 67 godine života. Brisana je odredba Zakona kojom je bila propisana obveza čuvanja imenika i evidencija o ispitima deseta godina.

Iako je Zakon stupio u pretežitom broju svojih odredaba 4. siječnja 2024. godine, školske ustanove moraju svoje opće akte uskladiti s odredbama Zakona do 3. travanja 2024. godine.

Povratak na vijesti