Osobe javnog prava

Datum: 24.04.2008, Četvrtak
Autor: Š.G.

Prema
odredbama čl. 26. st. 6. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov. br.
35/05 i 41/08, *u smislu toga Zakona osobe javnog prava su osobe
koje su obvezne postupati po propisima o javnoj nabavi, osim
trgovačkih društava*.

Povratak na vijesti