RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Osobni uvjetovani otkaz

Predmet: Za uspješno obavljanje rukovoditeljskih poslova, osim tehničkog i stručnog znanja, radnik mora imati i organizacijske sposobnosti koje podrazumijevaju sposobnost prenošenja pozitivnih stavova u svom okružju i stvaranja dobrih međuljudskih odnosa. Iz tužiteljevog ponašanja u komunikaciji sa sebi podređenim i nadređenim radnicima, a i poslovnim partnerima, nedvojbeno proizlazi da takove osobine tužitelj nije imao, a što predstavlja opravdani razlog za donošenje odluke o osobno uvjetovanom otkazu.

Broj presude: Revr 1432/15-2, od 21. veljače 2017.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

S obzirom na utvrđenje da se tužitelj radeći na radnom mjestu rukovoditelja Sektora čelične konstrukcije nekorektno odnosio prema podređenim i nadređenim mu radnicima tuženika te poslovnim partnerima tuženika, a što je između njega i ovlaštenih osoba tuženika izazvalo netrpeljivost i opći nedostatak komunikacije, sudovi su osnovano zaključili da je tužitelj takvim ponašanjem kao svoju trajnu osobinu pokazao da nije sposoban postupati onako kako to zahtijeva proces poslovanja tuženika.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)