RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ostavina

Predmet: Ostavina se sastoji od svega što je bilo ostaviteljevo u trenutku njegove smrti, osim onoga što se ne može naslijediti zbog svoje pravne naravi ili po zakonu.

Broj presude: Gžp-1125/14, od 5. V. 2016.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Drugim riječima, predmet ugovora može predstavljati i nekretnina koja nije označena zemljišnoknjižnom (ili katastarskom) oznakom, pod uvjetom da je identitet iste barem opisno odrediv. Prvostupanjski sud je upravo s izloženog gledišta raspravio spor te nije odbio tužbeni zahtjev zbog nedostatka propisane forme u pogledu označavanja nekretnina, nego zbog toga što je utvrdio identitet nekretnina koje su stvarno bile predmet Ugovora, a u koje ne spada kat. čest. 964. k.o. K. S.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)