Ostvarivanje prava na korištenje dopusta trudne radnice sukladno propisima o zaštiti na radu

Datum: 18.03.2019, Ponedjeljak
Klasa: 110-01/19-01/35
Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

Odredbom čl 39 st 6 Zakona o zaštiti na radu Nar nov br 71 14 118 14 94 18 i 96 18 propisano je da ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica odnosno na plod te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije odnosno porodništva na temelju procjene rizika Prema navedenoj odredbi prijedlog specijaliste ginekologije prethodi ocjeni koju daje specijalist medicine rada o rizicima koji bi mogli ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja