RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Otkaz – postupak prije otkazivanja

Predmet: Ništetna je odluka poslodavca o otkazu ugovora o radu koja je donesena protivno odredbama zakona koji uređuju obvezu savjetovanja prije donošenja odluke.

Broj presude: Gž R-65/18-2, od 1. ožujka 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Dakle, tuženik je zahtjev za savjetovanje morao uputiti K. Č. kao sindikalnom povjereniku, stim da mu je taj zahtjev mogao osobno uručiti nja njegovu radnom mjestu – jer se radi o radniku zaposlenom kod tuženika, ili mu ga uputiti poštom na njegovu adresu, a kao što je tužeik postupao u drugim slučajevima savjetovanja sa njime, ili pak ukoliko mu je dostavu istog odlučio izvršiti preko njegova sindikata (N. sindikat) tada je to trebao učiniti ispravno – navođenjem njegova imena kao sindikalnog povjerrenika a ne navođenjem imena osobe koja to nije bila.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada (1)