Otkaz ugovora o radu - praktična pitanja

Autor: I.P.
Trajanje: 2 h 35 min
Datum: 16.03.2021

Cijena: 475,00 kn


Snimka webinara - Otkaz ugovora o radu - praktična pitanja

Prestanak radnog odnosa, osobito u slučaju otkaza ugovora o radu, za sobom povlači niz pitanja -ponajprije pitanje koji su razlozi zbog kojih poslodavac može donijeti odluku o otkazu ugovora o radu, zatim ima li radnik pravo na otpremninu i na otkazni rok, pripada li radniku pravo na naknadu za nezaposlenost te mora li poslodavac radniku omogućiti korištenje godišnjeg odmora ili mu može isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor.

Na ovoj snimci webinara objašnjeno je na koje sve načine radni odnos može prestati i koji su razlozi zbog kojih poslodavci mogu radniku uručiti odluku o otkazu ugovora o radu, s konkretnim primjerima odluka o otkazu.

Program:

Načini prestanka radnog odnosa i otkazi koji nisu uvjetovani postupanjem radnika
Predavač: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

 
      
 • Načini prestanka radnog odnosa
 •     
 • Istek ugovora o radu na određeno vrijeme
 •     
 • Poslovno uvjetovani otkaz
 •     
 • Osobno uvjetovani otkaz
 •     
 • Prava i obveze poslodavca u slučaju poslovno i osobno uvjetovanog otkaza (otpremnina, otkazni rokovi, godišnji odmori i druga prava i obveze)
 

Vrste otkaza koje su uvjetovane postupanjem radnika
Predavačica: Hana VELAJ, mag. iur.

 
      
 • Otkaz zbog nezadovoljavanja na probnom radu
 •     
 • Otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika
 •     
 • Izvanredni otkaz
 •     
 • Prava i obveze poslodavca u slučaju otkaza koji je uvjetovan postupanjem radnika (otpremnina, otkazni rokovi, godišnji odmori i druga prava i obveza)
 

Ovaj video materijal je snimka webinara  održanog 16. ožujka 2021. godine.

Cijena video snimke je 475,00 kn (380,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara  održanog 16. ožujka 2021. godine i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).