Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika


Predmet: Suprotno shvaćanju tužitelja, njegovo konkretno postupanje u izvršavanju poslova njegovog radnog mjesta, odobravanjem isplate računa za poslove koji nikada nisu izvedeni, tj. sklapanjem ugovora u ime tuženika, a bez zahtijevanog supotpisa druge ovlaštene osobe od strane tuženik, doista imaju značaj povrede obveze iz radnog odnosa.

Broj presude: Rev 903/2020-2, od 8. prosinca 2020., od 20.07.2021

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Polazeći od nespornih te u postupku utvrđenih činjenica da je tužitelj radio kod tuženika na radnom mjestu izvršni direktor uz obavljanje poslova prokuriste na temelju ugovora o radu na neodređeno vrijeme sklopljenog 28 svibnja 2013 a koji ugovor da je tuženik otkazao tužitelju odlukom o otkazu ugovora o radu od 7 srpnja 2015 a zbog skrivljenog ponašanja radnika time da je konkretno postupanje tužitelja neobavješćivanje sebi nadređenog o činjenici da radovi koji su trebali biti napravljeni na temelju ugovora sa trgovačkim društvom E o a plaćeni su nisu bili izvedeni sukladno ugovoru odobravanje isplate računa za radove koji nikada nisu napravljeni sam potpisivao ugovor iako je bio potreban supotpis druge ovlaštene osobe da tuženik nije prethodno upozorio tužitelja na povrede ovih obveza iz radnog odnosa i mogućnost otkazivanja a da je tužitelj u zahtjevu za zaštitu prava podnesenom protiv odluke o otkazu iznio svoju obranu pravilna je ocjena iz pobijane presude da su se ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu