RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Otkaz uvjetovanim skrivljenim ponašanjem

Predmet: Kada je neizvršavanje radnih obveza posljedica negativnog subjektivnog stava radnika jer on ne želi ispunjavati svoje radne obveze, tad se ne radi o osobno uvjetovanom otkazu, već o otkazu uvjetovanom skrivljenim ponašanjem radnika.

Broj presude: Gž R-1035/2017-2, od 11. siječnja 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Međutim, kako tuženik na kojem je bio teret dokaza nije dokazao da bi tužiteljica, nakon što je bila pisano upozorena na obveze iz radnog odnosa i ukazano joj na mogućnost otkaza za slučaj nastavka kršenja tih obveza, nastavila s njihovim kršenjem u smislu istovrsnog ili pak drugačijeg kršenja radne obveze (dakle, da je ponovno prekršila obveze iz radnog odnosa), to nisu ostvarene pretpostavke za otkaz ugovor o radu zbog skrivljenog radnikova ponašanja.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)