Otkaz uzrokovan skrivljenim ponašanjem radnika


Predmet: U okolnostima konkretnog slučaja ne bi bilo opravdano očekivati od poslodavca da pisano upozorava svog radnika, pa je za otkaz potpuno neodlučno, što nakon toga, pravni prednik tuženika, sve do odluke o otkazu, nije više kršio obveze iz radnog odnosa, niti se može zaključiti, obzira na težinu i ozbiljnost povreda koje nisu bile obuhvaćene upozorenjem, da je upozorenje postiglo svoju svrhu.

Broj presude: Rev 1151/2021-2, od 20. listopada 2021., od 11.07.2022

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

U postupku pred nižestupanjskim sudovima utvrđeno je da je pravni prednik tužiteljica V P bio u radnom odnosu kod tuženika na temelju Ugovora o radu na neodređeno vrijeme i Aneksa ugovora o radu da je pravni prednik tužiteljica koji je bio zaposlen na radnom mjestu vozača kamiona zbog kršenja obveza iz radnog odnosa manjka eurodizel goriva u razdoblju od 1 siječnja 2009 do 31 prosinca 2009 dana 17 veljače upozoren na dužnost urednog izvršavanja radnih obveza te da mu je ukazano na mogućnost otkaza ugovora o radu u slučaju nastavka kršenja tih obveza da je prije toga pravni prednik tužitelja 24 prosinca 2009 na benzinskoj crpki R G koristio protupravno i neovlašteno tuženikovu I karticu koja mu je povjerena za točenje eurodizel goriva u kamion cisternu na način da je za vlastite potrebe natočio 150 litara eurodizel goriva koji račun je za to gorivo u iznosu 1 060 50 kn platio tuženik što je ponovio i 13 siječnja 2010 na benzinskoj crpki D kada je protupravno i neovlašteno koristio tu karticu na način da je 1500 28 litara eurodizel goriva otuđio a račun za to gorivo u iznosu od 11 177 08 kn da je platio tuženik da je 10 svibnja 2010 prednik tužitelja pozvan da iznese svoju obranu da je u obrani u cijelosti priznao teško kršenje povrede obveza iz radnog odnosa u odnosu na protupravno i neovlašteno korištenje tuženikove I kartice 24 prosinca ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu