RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Otkaz za vrijeme korištenja roditeljskih prava

Predmet: U konkretnom slučaju tuženik je tužiteljici otkazao ugovor o radu nakon proteka roka od 15 dana od prestanka korištenja prava na rodiljni dopust, pa je navod tužiteljice da je takav otkaz nedopušten neosnovan.

Broj presude: Revr 292/17-2, od 6. prosinca 2017.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Prema odredbi čl. 34. st. 1. ZR za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada s polovicom punog radnog vremena radi pojačane brige i njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta i rada s polovicom punog radnog vremena radi brige i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, odnosno u roku od 15 dana od prestanka trudnoće ili prestanka korištenja tih prava poslodavac ne smije otkazati ugovor o radu trudnici i osobi koja se koristi nekim od tih prava.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)