Otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika


Predmet: Tužitelj koji je u poslovima otkupa CPE opreme nastupao kao ovlašteni radnik tuženika, izvjesno u odnosu na otkupljene uređaje tuženika – CPE opremu nije imao položaj korisnika, a to pak znači da i nije bio ovlašten raspolagati tj. koristiti GSM bonove, a kako je on to činio (tužitelj je sam iskazao da je veliku količinu bonova sam koristio, u smislu da je njihovu vrijednost uplaćivao na prepaid račune svojih bližnjih).

Broj presude: Rev 3463/2019-2, od 9. lipnja 2020., od 20.10.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Prema odredbi čl 115 st 1 alineja 3 Zakona o radu Narodne novine broj 93 14 dalje ZR poslodavac može otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni roku redoviti otkaz ako za to ima opravdani razlog između ostalog u slučaju ako radnik krši obveze iz radnog odnosa otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika Prema odredbi čl 135 st 3 ZR ako poslodavac otkazuje ugovor o radu a za valjanost istog se traži postojanje opravdanog razloga on mora dokazati postojanje opravdanog razloga Dakle u smislu prethodno citiranih odredbi na poslodavcu je teret dokaza da zbog određenog postupanja radnika a koje poslodavac smatra kršenjem obveza iz radnog odnosa a za njega je neprihvatljivo je ostvaren razlog za otkazivanje ugovora o radu radniku Otkup CPE opreme a koji je tuženik uveo od 1 veljače 2013 bio je reguliran uputstvom tuženika namijenjenom njegovim radnicima tehničarima koji su radili na tim poslovima Tim uputstvom uz ostalo je bilo propisano da korisnicima od kojih se otkupi neki od CPE uređaja se daje GSM bon u vrijednosti od 50 00 kn a koji će automatski biti nadoplaćen na prijavljeni GSM broj te da dodijeljeni GSM bon može iskoristiti ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu