Otkup otpada od građana u gotovini

Datum: 12.10.2022, Srijeda
Autor: J.V.

Po osnovi primitaka od otuđenja posebnih vrsta imovine, isplatitelj utvrđuje dohodak od imovine. Pri tome se posebnom imovinom smatra otpad u skladu s odredbama Zakona o gospodarenju otpadom (Nar. nov., br. 84/21.). Međutim, u smislu odredbi Zakona o porezu na dohodak otpadom se ne smatra povratna ambalaža niti otpad prikupljen u okviru organiziranih akcija i aktivnosti u vrhu zaštite okoliša.

U Narodnim novinama br. 106/22. objavljen je novi Pravilnik o gospodarenju otpadom koji za razliku od prethodnoga Pravilnika o gospodarenju otpadom (Nar. nov., br. 81/20.), ne propisuje načine isplate u postupku trgovanja otpadom na malo, stoga se sada primjenjuju načini plaćanja propisani u čl. 92. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17. – 112/22.).

Dohodak po osnovi otuđenja posebnih vrsta imovine isplatitelj (otkupljivač otpada) može građanima isplatiti na njihov žiro račun ili tekući račun ili u gotovini jer posebnim propisima (Zakon i Pravilnik o gospodarenju otpadom) nije propisano drukčije.

Mogućnost isplate u gotovini proizlazi iz čl. 92. st. 3. t. 6. Pravilnika o porezu na dohodak. Prilikom isplate u gotovini važno je obratiti pozornost na ograničenja vezana uz primjenu odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranje terorizma.

Povratak na vijesti