RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ovrha na novčanim sredstvima ovršenika

Predmet: FINA će, nakon što primi rješenje o ovrsi, naložiti bankama koje vode ovršenikove račune da zaplijene iznos novčanih sredstava s računa ovršenika koje vode do visine tražbine. Ako po dostavi navedenog naloga FINE na računima ovršenika nema novčanih sredstava u visini potrebnoj za naplatu tražbine u cijelosti, banka će prema nalogu FINE zabraniti raspolaganje novčanim sredstvima po računima i oročenim novčanim sredstvima ovršenika.

Broj presude: 44 Gž Ovr-862/18-2, od 13. ožujka 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Dakle, nikako se ne može smatrati da se predmetna ovrha ne može provesti zbog toga što trenutno na računima ovršenice nema novčanih sredstava potrebnih za naplatu tražbine ovrhovoditelja, jer tražbina i dalje ostaje upisana u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje, uz obvezu FINE propisanu odredbom čl. 205. st. 1. i 3. OZ.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)