Ovrha na plaći i kompenzacije plaće


Trajanje: 1 h 57 min
Datum: 02.02.2022

Cijena: 73,00


Prilikom obračuna plaće, naknade plaće i drugih stalnih i povremenih primitaka te njihove isplate radnicima, jedno od najčešćih pitanja poslodavaca je kako provoditi ovrhu na plaći i drugim odgovarajućim primitcima odnosno na što poslodavci trebaju obratiti pozornost prilikom provedbe ovrhe na plaći.

Na webinaru je bilo riječi o načinu provedbi ovrhe na plaći, ograničenjima ovrhe na plaći i primitcima koji su izuzeti od ovrhe, uz navođenje konkretnih primjera postupanja poslodavaca, ali i ostalim slučajevima uskrate plaće, ponajprije kompenzaciji plaće i naknade plaće u korist poslodavca.

Program:

Ovrha na plaći i kompenzacija plaće
Predavač: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Trajanje predavanja: 50 min. + odgovori na pitanja

 • Vrste ovrhe na novčanim sredstvima:
  1. ovrha na plaći i drugim stalnim novčanim primitcima
  2. ovrha na novčanoj tražbini po računu
 • Ograničenje ovrhe na plaći
 • Konkretni primjeri postupanja prilikom provedbe ovrhe na plaći
 • Kako formirati prednosni red u slučaju provedbe ovrhe na plaći
 • Zaštita posebnih kategorija ovršenika (primjerice u vrijeme bolovanja)
 • Sankcije za neprovedbu ovrhe na plaći
 • Kompenzacija tj. prijeboj (naknade) plaće u korist poslodavca (primjerice za prouzročen manjak i dr.)

Ovrha na plaći i drugim materijalnim primitcima radnika te primitci izuzeti od ovrhe
Predavačica: Hana VELAJ, mag. iur.
Trajanje predavanja: 50 min. + odgovori na pitanja

 • Primitci izuzeti od ovrhe (dnevnice, terenski dodatak, bolovanje i dr.)
 • Zapljena po pristanku dužnika („administrativna“ zabrana)
 • Razlika između zapljene po pristanku dužnika i rješenja o ovrsi
 • U kojim slučajevima poslodavac mora postupati po administrativnoj zabrani
 • Specifičnosti provedbe ovrhe u slučaju alimentacije – posebna vrsta administrativne zabrane
 • Ovrha na drugim materijalnim primitcima radnika (drugi dohodak)
 • Posebnosti ovrhe na plaći kad ovršeni radnik radi u inozemstvu

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 2. veljače 2022. godine.

Cijena video snimke je 550,00 kn (440,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).