Ovrha na pokretninama


Predmet: Ovrha na pokretninama određuje i provodi na pokretnim stvarima ovršenika u njegovom neposrednom posjedu, pri čemu sve te pokretnine nužno i ne moraju biti vlasništvo ovršenika.

Broj presude: Gž-2769/2020-2,od 29. listopada 2020., od 15.11.2021

Sud: Županijski sud u Rijeci

U ovom sporu pokrenutom tzv izlučnom tužbom u smislu odredaba čl 56 st 1 u vezi čl 55 st 1 Ovršnog zakona Nar nov br 57 96 29 99 42 00 173 03 194 03 151 04 88 05 121 05 i 67 08 u nastavku OZ sporno je pravno pitanje ima li tužiteljica na pokretninama koje su predmet ovrhe takvo pravo koje takav ovršni postupak čini nedopuštenim Iz utvrđenja suda prvog stupnja proizlazi da je sin tužiteljice A D nakon dospijeća tražbine po osnovi zadužnice od 10 travnja 2006 na iznos od 227 225 00 kn kao ovršne isprave 7 travnja 2008 s majkom V D zaključio darovni ugovor predmet kojeg su bile one iste pokretnine u pogledu kojih je O C d o o Č kao vjerovnik i ovrhoditelj pokrenuo ovršni postupak Zapravo Ugovorom o darovanju svojoj majci darovao građevinski stroj i onu istu opremu koja ujedno predstavlja predmet ovrhe koju je O C d o o Č kao vjerovnik pokrenuo protiv A D Kada je riječ o tom Ugovoru sud prvog stupnja je pravilno utvrdio pretpostavke bitne prema odredbama čl 114 st 1 i čl 116 ZV a U tom smislu vlasništvo se može steći na temelju pravnoga posla odluke suda odnosno druge nadležne vlasti nasljeđivanjem i na temelju zakona s time da se vlasništvo pokretne stvari stječe predajom te stvari stjecatelju u samostalan posjed na temelju valjano očitovane volje dotadašnjega vlasnika usmjerene na to da ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu