RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ovrha na suvlasničkom dijelu nekretnine

Predmet: Ovrhovoditelj, kao jedan od suvlasnika, nije s ostalim suvlasnicima solidarni vjerovnik, te nije ovlašten tražiti od ovršenika kao treće osobe iseljenje iz predmetne nekretnine bez ovlaštenja drugih suvlasnika.

Broj presude: 10 Gž Ovr-255/2017-2, od 26. travnja 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Prema članku 64. stavku 2. Zakon o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05, 41/08, 63/08, 134/09, 94/13, 78/15 – dalje: ZOO) kad u nedjeljivoj obvezi ima više vjerovnika među kojima nije ugovorena ni zakonom određena solidarnost, jedan vjerovnik može zahtijevati da dužnik ispuni obvezu njemu samo ako je ovlašten od ostalih vjerovnika da primi ispunjenje, a inače svaki vjerovnik može zahtijevati od dužnika da obvezu ispuni svim vjerovnicima zajedno ili da je položi sudu ili javnom bilježniku.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)