RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ovrha radi vraćanja na rad

Predmet: Ovrhovoditeljica može predložiti da sud donese rješenje kojim će odrediti da joj je ovršenik dužan isplatiti na ime naknade plaće mjesečne iznose dospjele od pravomoćnosti odluke pa sve do vraćanja na rad te odrediti ovrhu radi naplate dosuđenih iznosa.

Broj presude: Gž Ovr-1135/2018-2, od 14. siječnja 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Na zakonitost i pravilnost pobijanog rješenja o ovrsi ne utječe okolnost na koju se ukazuje žalbom da je rješenjem suda prvog stupnja poslovni broj Ovr-1112/2013 od 22. prosinca 2015. utvrđen dovršetak ovrhe određene rješenjem o ovrsi istog suda poslovni broj Ovr-1112/2013 od 6. veljače 2015. jer je citirano rješenje donijeto u povodu istog prijedloga ovrhovoditeljice ali za drugo razdoblje (od ožujka 2014. do prosinca 2014.). Ovrhovoditeljica može predložiti da sud donese rješenje kojim će odrediti da joj je ovršenik dužan isplatiti na  ime naknade plaće mjesečne iznose dospjele od pravomoćnosti odluke pa sve do vraćanja na rad te odrediti ovrhu radi naplate dosuđenih iznosa. Kako ovršni postupak radi vraćanja na rad još nije završen, ovrhovoditeljica može na temelju odredbe članka 270. stavak 2. OZ-a tražiti da se ovrha odredi i radi naplate daljnjih dospjelih iznosa plaća koji nisu obuhvaćeni ranijim rješenjem o ovrsi, pa je u tom pogledu neosnovana žalba ovršenika.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)