RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ovršna isprava - javnobilježnička isprava

Predmet: Ovršna isprava (između ostalih) je i ovršna javnobilježnička isprava. Javnobilježnički akt je ovršna isprava ako je u njemu utvrđena određena obveza na činidbu o kojoj se stranke mogu nagoditi i ako sadrži izjavu obvezanika o tome da se na temelju tog akta može radi ostvarenja dužne činidbe, nakon dospjelosti obveze, neposredno provesti prisilna ovrha. Isti učinak ima i privatna isprava koju je javni bilježnik potvrdio (solemnizirao).

Broj presude: Gž Ovr-188/18-2, od 20. travnja 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Kako je ovrhovoditelj u prijedlogu za ovrhu kao ovršnu ispravu označio Sporazum o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama i zasnivanjem založnog prava na poslovnim udjelima koji je solemniziran kod javnog bilježnika I. L. dana 20. veljače 2012., za koju je priložio i potvrdu ovršnosti (čl. 54. st. 7. ZJB) te istu dostavio u ovjerenom presliku, osnovano smatra da je sud prvog stupnja imao ovlaštenje odrediti predloženu ovrhu.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)