RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ovršna isprava - ovjerena preslika zadužnice

Predmet: Dužnik može privatnom ispravom potvrđenom kod javnog bilježnika dati suglasnost da se radi naplate tražbine određenog vjerovnika zapljene svi računi koje ima kod banke te da se novac s tih računa isplaćuje vjerovniku. Takva isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak pravomoćnog rješenja o ovrsi kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja. Stoga se njena preslika ne može smatrati valjanom ovršnom ispravom.

Broj presude: Gž Ovr-1504/2017-2, od 12. veljače 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Stoga drugostupanjski sud prihvaća pravno stajalište iz obrazloženja pobijane odluke da ovjerena preslika zadužnice nije valjana ovršna isprava ( kao i u odluci Županijskog suda u Varaždinu broj: Gž-3172/2011-2 od 06. listopada 2011.) na temelju kojih bi se mogla tražiti ovrha protiv dužnika na drugim predmetima ovrhe u smislu odredbe članka 214. stavak 7. OZ-a.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)