RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ovršna isprava - ovjerena preslika zadužnice

Predmet: Dužnik može privatnom ispravom potvrđenom kod javnog bilježnika dati suglasnost da se radi naplate tražbine određenog vjerovnika zapljene svi računi koje ima kod banke te da se novac s tih računa isplaćuje vjerovniku. Takva isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak pravomoćnog rješenja o ovrsi kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja.

Broj presude: Gž Ovr-1504/2017-2 od 12. veljače 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Naime, obzirom na pravnu prirodu zadužnice u smislu odredbi članka 1135. stavak 1. i članka 1141. Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine", broj, 35/05 i 41/08, 125/11 dalje: ZOO-a), u vezi sa člankom 214. stavkom 1. OZ-a, ista u pravnom prometu zbog svoje apstraktnosti, može cirkulirati samo kao izvornik.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)