Ovršni postupak i interventne mjere


Predmet: Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u razdoblju od 1. svibnja 2020. do 18. listopada 2020., tužitelj ne može osnovano od tuženika zahtijevati isplatu zakonskih zateznih kamata na dosuđeni iznos, na koji se odnosi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi.

Broj presude: Gž-1368/2021-2, od 11. studenoga 2021., od 14.02.2022

Sud: Županijski sud u Splitu

Imajući u vidu da tuženik kao zemljišnoknjižni vlasnik nekretnine na koju se odnosi zahtjev tužitelja radi isplate nije izvršio prijavu promjenu korisnika vodne usluge a niti primatelja komunalnih usluga pravilno je prvostupanjski sud ocijenio da isti obveznik plaćanja pruženih usluga sukladno naprijed citiranim zakonskim odredbama na koje se pozvao prvostupanjski sud kao i odredbama Zakona o vodnim uslugama Narodne novine broj 66 19 kojim je regulirano između ostalog pružanje vodnih usluga a i definiran obveznik plaćanja istih Kako je upravo tuženik kao zemljišnoknjižni vlasnik predmetnih nekretnina za koje je tužitelj isporučio usluge za koje traži naknadu bio u obvezi kao prethodni korisnik izvršiti prijavu promjene korisnika što prema utvrđenjima prvostupanjskog suda nije učinio nisu ostvareni žalbeni prigovori tuženika u navedenom dijelu Međutim prvostupanjski sud je pogrešno primijenio materijalno pravo na štetu tuženika kada istog obvezao da tužitelju na dosuđeni novčani iznos podmiri zakonske zatezne kamate u razdoblju od 1 svibnja 2020 do 18 listopada 2020 što s ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu