Ovršni postupak - tijek zastarnog roka


Predmet: Plaćanje jednog dijela duga ne smatra se i priznanjem ostalog dijela duga, a i zastara je počela teći od pravomoćnosti rješenja o obustavi ovršnog postupka, dakle, kasnije u odnosu na vrijeme kada je tužena u tijeku tog ovršnog postupka platila dio duga.

Broj presude: Gž-2665/2021-2,

od 15. rujna 2021., od 10.12.2021

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Prednik tužitelja je dana 15 lipnja 2005 godine podnio protiv ovdje tužene prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave te da je u tom postupku i doneseno pravomoćno rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave kojim je naloženo tuženoj da tamo ovrhovoditelju plati iznos od 20 206 77 kn s pripadajućim kamatama te je radi naplate te tražbine i određena ovrha pa bi tako doneseno pravomoćno rješenje o ovrsi imalo karakter tražbine utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom a koje tražbine sukladno čl 233 st 1 Zakona o obveznim odnosima NN 35 05 41 08 125 11 78 15 i 29 18 dalje u tekstu ZOO zastarijevaju za 10 godina međutim a kako to pravilno ističe prvostupanjski sud ovdje je tužitelj kao ovrhovoditelj dana 22 listopada 2020 godine stavio prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu