Ovršni postupak - zastara


Predmet: Prema tome, činjenica da u postupku koji je vođen sud nije donio rješenje o obustavi ovrhe, od odlučnog je značaja na pravilnost utvrđenja suda prvog stupnja da je prigovor zastare neosnovan jer se radi o nastavku ovrhe drugim predmetom ili sredstvom.

Broj presude: Gž-836/2020-2,od 11. ožujka 2020., od 15.11.2021

Sud: Županijski sud u Rijeci

U konkretnom slučaju kada je u predmetu poslovni broj Ovrpl 5593 2007 ovrha postala nemoguća zbog čega je ovrhovoditelj Zaključkom pozvan dostaviti odgovarajući prijedlog za nastavak postupka valja uzeti da je povodom podnošenja prijedloga Ovrpl 5593 2007 nastupio prekid zastare u smislu odredbe čl 242 st 1 i 2 Zakona o obveznim odnosima Narodne novine broj 35 05 41 08 125 11 78 15 i 87 15 dalje ZOO jer tuženik kao ovrhovoditelj nije odustao od ovršnog prijedloga niti radnji koje je poduzeo radi realizacije novčane tražbine utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom njegov ovršni prijedlog nije bio odbačen niti odbijen niti je doneseno rješenje o obustavi ovrhe tako da prekinuta zastara nije ponovno počela teći Prema tome iz stanja spisa proizlazi da ovršni postupak koji je ovdje tuženik radi namirenja predmetnog potraživanja vodio protiv tužitelja u ovršnom predmetu Općinskog građanskog suda u Zagrebu pod oznakom Ovr 619 2003 odnosno Ovrpl 5593 2007 nije obustavljen jer je ovrhovoditelj ovdje tuženik nakon što je obaviješten o činjenici da je ovrha postala nemoguća poduzeo radnje za nastavak postupka na drugom predmetu odnosno sredstvu ovrhe Naime prema odredbi čl 67 st 2 Ovršnog zakona Narodne novine broj 57 96 29 99 42 00 173 03 194 03 151 04 88 05 121 05 i 67 08 ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu