Ozljeda na radu - naknada štete


Predmet: Prema činjeničnim utvrđenjima suda prvog stupnja tuženik je dokazao krajnju nepažnju tužitelja u obavljanju njegovog posla na koju poslodavac nije mogao utjecati niti je njene posljedice mogao izbjeći, kao i da je upravo takvo njegovo ponašanje uzrokovalo predmetnu štetu.

Broj presude: Gž R-2371/2022-2, od 26. listopada 2022., od 12.12.2022

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Odredbom članka 111 Zakona o radu Narodne novine broj 93 14 i 127 17 dalje u tekstu ZR propisano je ako radnik pretrpi štetu na radu ili u vezi s radom poslodavac je dužan radniku naknaditi štetu po općim propisima obveznog prava U smislu navedene odredbe poslodavac odgovora radniku za štetu koju radnik pretrpi u vršenju poslova svog radnog mjesta u vršenju drugih poslova na zahtjev i u korist svog poslodavca unutar radnog vremena ili u vršenju poslova koji ne predstavljaju obavljanje zadataka njegova radnog mjesta ali su ti poslovi potrebni da se obave poslovi koje radnik uobičajeno radi u obavljanju svoga posla Odredbom članka 25 Zakona o zaštiti na radu Narodne novine broj 71 14 ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu