Paušalni obveznici poreza na dobitak

Datum: 11.01.2023, Srijeda
Autor: N.D.

Određene skupine pravnih osoba koji su obveznici poreza na dobitak mogli su plaćati za 2022. godinu odnosno mogu se ispunjenjem određenih pretpostavaka odlučiti za paušalno oporezivanje dobitka za 2023. godinu. Riječ je o skupini organizacija koja se u praksi nazivaju neprofitnim organizacijama. Pri tome nije bitno primjenjuju li proračunsko ili neprofitno računovodstvo.

I za jedne i druge rok koji moraju poštivati je 16. siječnja 2023. godine s obzirom na to da je 15. siječnja 2023. godine nedjelja.

Paušalna prijava poreza na dobitak predaje se na Obrascu PD-PO „Izvješće o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu“, dok prijava za paušalno oporezivanje za 2023. godinu nije propisan.

Pregled svota skupina prihoda i % priznatih rashoda za porezne skupine dan je u nastavku.

%

Godišnji prihod

Porezna osnovica

Porezna obveza

Mjesečna porezna obveza


rashoda

prihoda


od

do

od

do

od

do

od

do


85

15

-

300.000,00

-

45.000,00

 

4.500,00


375,00


80

20

300.000,01

500.000,00

45.000,01

100.000,00

4.500,01

10.000,00

375,01

833,33


75

25

500.000,01

1.000.000,00

100.000,01

250.000,00

10.000,01

25.000,00

833,34

2.083,33


70

30

1.000.000,01

2.000.000,00

250.000,01

600.000,00

25.000,01

60.000,00

2.083,34

5.000,00


60

40

2.000.000,01

3.000.000,00

600.000,01

1.200.000,00

60.000,01

120.000,00

5.000,01

10.000,00


50

50

3.000.000,01

4.000.000,00

1.200.000,01

2.000.000,00

120.000,01

200.000,00

10.000,01

16.666,67


40

60

4.000.000,01

5.000.000,00

2.000.000,01

3.000.000,00

200.000,01

300.000,00

16.666,68

25.000,00


30

70

5.000.000,01

7.500.000,00

3.000.000,01

5.250.000,00

300.000,01

 525.000,00

25.000,01

43.750,00Upozoravamo da se paušalna prijava predaje na „starom“ obrascu, odnosno onom koji je objavljen kao sastavni dio se promijenjenog pravilnika o porezu na dobit iz Nar. nov., br. 1/21. Dakle, predaje se na istom obrascu na kojem se predavao i za 2021. godinu. Naime, prema odredbi čl. 15. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnik o porezu na dobit (Nar. nov., br. 156/22.), istovrsni obrazac koji je njegov sastavni dio primjenjuje se tek za prijavu 2023. godine. 

Temeljna pretpostavka za moguć odabir paušalnog oporezivanja je svota ostvarenih prihoda za 2022. godinu od najviše 7.500.000,00 kn. 

Povratak na vijesti