Paušalno oporezivanje dobitka

Datum: 08.01.2024, Ponedjeljak
Autor: N.D.

Određene skupine pravnih osoba koji su obveznici poreza na dobitak mogli su plaćati za 2023. godinu, odnosno mogu se ispunjenjem određenih pretpostavaka odlučiti za paušalno oporezivanje dobitka za 2024. godinu. Riječ je o skupini organizacija koja se u praksi nazivaju neprofitnim organizacijama. Pri tome nije bitno primjenjuju li proračunsko ili neprofitno računovodstvo.

I za jedne i druge rok koji moraju poštivati je 15. siječnja 2024. godine.

Paušalna prijava poreza na dobitak predaje se na Obrascu PD-PO „Izvješće o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu“.

Za 2023. godinu pregled svota skupina prihoda i % priznatih rashoda za porezne skupine dan je u nastavku. Porezna stopa je 10%.

% priznavanja

Godišnji prihod

Porezna osnovica

Porezna obveza

rashoda

prihoda

85

15

 od

-

 do

39.816,84

 od

-

 do

5.972,53

 od

 

 do

597,25

80

20

 od

39.816,85

 do

66.361,40

 od

5.972,54

 do

13.272,28

 od

597,26

 do

1.327,23

75

25

 od

66.361,41

 do

132.722,81

 od

13.272,29

 do

33.180,70

 od

1.327,24

 do

3.318,07

70

30

 od

132.722,82

 do

265.445,62

 od

33.180,71

 do

79.633,69

 od

3.318,08

 do

7.963,37

60

40

 od

265.445,63

 do

398.168,43

 od

79.633,70

 do

159.267,37

 od

7.963,38

 do

15.926,74

50

50

 od

398.168,44

 do

530.891,23

 od

159.267,38

 do

265.445,62

 od

15.926,75

 do

26.544,56

40

60

od

530.891,24

do

663.614,04

od

265.445,63

do

398.168,42

od

26.544,57

do

39.816,84

30

70

od

663.614,05

do

995.421,06

od

398.168,43

do

696.794,74

od

39.816,85

;do

69.679,47

Upozoravamo da se paušalna prijava predaje na „starom“ obrascu, odnosno onom koji je objavljen kao sastavni dio se promijenjenog Pravilnika o porezu na dobit iz Nar. nov., br. 156/22.

Temeljna pretpostavka za moguć odabir paušalnog oporezivanja je svota ostvarenih prihoda, a za 2024. godinu je prema odredbama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 156/23.) uvjet je da su ostvareni prihodi u visini do 1.000.000,00 €. Ujedno su u istom broju Narodnih novina mijenjane granične svote godišnjih prihoda za utvrđivanje predujmova za 2024. godinu. One su neznatno zaokruživane u odnosu na svote koje su objavljene u ovoj tablici.

Povratak na vijesti