PDV tretman prodaje privatnog zemljišta

Datum: 21.08.2017, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/17-02/198
Davatelj: Porezna uprava

      Porezni obveznik iz dostavnog popisa koji prema navodima u upitu ima obrt i upisan je u registar obveznika PDV-a obratio se upitom u vezi prodaje svog privatnog zemljišta na kojem nije obavljana nikakva djelatnost i nije povezano s obrtom. U upitu se navodi da je od više savjetnika dobivena informacija da prodaja takvog zemljišta ne podliježe plaćanju PDV-a te je zatražena potvrda tih informacija.
      U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
      Predmet oporezivanja PDV-om je sukladno članku 4. stavku 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
      Prema odredbama članka 6. stavka 2. Zakona o PDV-u te članka 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 79/13 do 41/17) gospodarskom djelatnošću smatra se svaka djelatnost proizvođača, trgovaca ili osoba koje obavljaju usluge, uključujući rudarske i poljoprivredne djelatnosti te djelatnosti slobodnih zanimanja. Gospodarskom djelatnošću smatra se i iskorištavanje materijalne ili nematerijalne imovine (najam, zakup i slično) u svrhu trajnog ostvarivanja prihoda. Pri tome nije nužna i namjera ostvarivanja dohotka odnosno dobiti. Smatra se da osoba obavlja gospodarsku djelatnost, ako se njeno obavljanje ponavlja s ciljem trajnog ostvarivanja prihoda, odnosno primitaka. Ako se vidi namjera ponavljanja djelatnosti tada već jednokratna radnja može značiti početak obavljanja gospodarske djelatnosti. Prodaja predmeta imovine također se smatra gospodarskom djelatnošću ako su ti predmeti bili dio otuđiteljeve gospodarske djelatnosti.
      Odredbama članka 40. stavka 1. točke k) Zakona o PDV-u propisano je da su plaćanja  PDV-a oslobođene i isporuke zemljišta, osim građevinskog zemljišta. Građevinskim zemljištem smatra se zemljište za koje je izdan izvršni akt kojim se odobrava građenje, što je propisano člankom 40. stavkom 6. Zakona o PDV-u.
      Slijedom navedenog, prodaja privatnog zemljišta (neovisno o tome je li građevinsko) koje nije bilo dio otuđiteljeve gospodarske djelatnosti ne smatra se gospodarskom djelatnošću te u skladu s tim niti ne podliježe PDV-u.
Napominjemo da se smatra da osoba koja kupuje i prodaje nekretnine obavlja gospodarsku djelatnost, ako te kupoprodaje ponavlja s ciljem ostvarivanja prihoda, odnosno primitaka.
 

Povratak na mišljenja