PDV u graditeljstvu

Datum: 21.08.2009, Petak
Autor: V.B.

S kojim danom nastaje porezna obveza
i koja porezna stopa je u primjeni kad se ovjere privremene
ili okončane situacije u graditeljstvu, i ta pitanja su
proizašla iz nedavnih izmjena Zakona o PDV-u.*

*Radi se izvedenim radovima u srpnju a za koje je nadzorni
inženjer investitora ovjeru obavio u kolovozu 2009., koju
poreznu stopu u ovom slučaju treba primijeniti?*

*Načelno vrijedi pravilo: porezna obveza nastaje istekom
obračunskog razdoblja (formalno s posljednjim danom u
mjesecu - tromjesečju) za sve isporuke koje su nastale u tom
razdoblju. Ako se usluga obavlja kontinuirano, u dva
obračunska razdoblja, trenutak porezne obveze veže se na
svako obračunsko razdoblje (mjesec, tromjesečje), dakle ne
čeka se njezin završetak, itd. No, postoje i iznimke.*

*U graditeljstvu je već više od 10 godina u primjeni jedno
stajalište ministarstva financija koje trenutak nastanka
porezne obveze određuje za dan ovjere privremene ili
okončane situacije. Iz tog mišljenja proizlazi obveznopravni
pristup koji definira prijelaz rizika, a to je dan kad
investitor preuzima radove od izvođača radova. Prema Zakonu
o prostornom uređenju i građenju, osoba koja će potvrditi
ispravnost izvedenih radova je nadzorni inženjer.*

*Prema tome, nastanak porezne obveze određuje i stopu koju
treba primjeniti.*

*Sve ovjere radova (privremene ili okončane situacije) od
strane nadzornih inženjera koje su obavjene s datumima u
mjesecu kolovozu, fakturiraju se sa 23%, itd.*

*Ostale pojedinosti pročitajte i prilogu časopisa RRiF br.
8/09. str. 22. i dalje.

Povratak na vijesti