PDV – usluga smještaja radnika

Datum: 20.07.2018, Petak
Klasa: 410-19/18-02/169
Davatelj: Porezna uprava

Podnositelj upita iz dostavnog popisa, građevinska tvrtka, obratio se u svezi obračuna poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV) odnosno prava na odbitak PDV-a, na usluge smještaja radnika na gradilištima koja su udaljena od mjesta stanovanja i sjedišta firme. Navodi se kako se uglavnom radi o prostoru u kojem boravi više radnika zajedno i koji se mijenjaju po smjenama.

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

Predmet oporezivanja PDV-om je u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkama 1. i 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 73/13 do 115/16, dalje: Zakon) isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.

Isporukom dobara uz naknadu smatra se prema članku 7. stavku 3. Zakona korištenje dobara koja čine dio poslovne imovine poreznog obveznika za njegove privatne potrebe ili za privatne potrebe njegovih zaposlenika, ako raspolažu njima bez naknade ili ih općenito koriste u druge svrhe osim za potrebe obavljanja djelatnosti poreznog obveznika, a za ta je dobra ili njihove dijelove u cijelosti ili djelomično odbijen pretporez.

Obavljanjem usluga uz naknadu u skladu s člankom 8. stavkom 3. točkama a) i b) Zakona smatra se korištenje dobara koja čine dio poslovne imovine poreznog obveznika za njegove privatne potrebe ili privatne potrebe njegovih zaposlenika ili općenito u druge svrhe osim za potrebe obavljanja njegove djelatnosti, za koja je u cijelosti ili djelomično odbijen pretporez te obavljanje usluga bez naknade od strane poreznog obveznika za njegove privatne potrebe ili privatne potrebe njegovih zaposlenika ili općenito u druge svrhe osim za potrebe obavljanja njegove djelatnosti.

Člankom 58. stavkom 1. Zakona propisano je da porezni obveznik ima pravo od PDV-a koji je obvezan platiti, odbiti iznos PDV-a (pretporeza) koji je obvezan platiti ili ga je platio u tuzemstvu za isporuke dobara ili usluga koje su mu drugi porezni obveznici obavili za potrebe njegovih oporezivih transakcija.

Prema tome, pružanje usluga smještaja radnika ne smatra se uslugama koje su obavljene u svrhu oporezivih transakcija poreznog obveznika, te stoga porezni obveznik nema pravo na odbitak pretporeza po ulaznim računima za obavljene usluge smještaja za te radnike.

Međutim, ako je smještaj pružio sam poslodavac u okviru svoje djelatnosti tada se obavljanje tih usluga smatra obavljanjem usluga uz naknadu u smislu članka 8. stavka 3. Zakona, pri čemu je porezna osnovica ukupni trošak obavljanja tih usluga.

Molimo da navedeni odgovor proslijedite podnositelju upita iz dostavnog popisa.

Povratak na mišljenja