Pekari više nisu obvezni voditi KEUB

Datum: 15.06.2021, Utorak
Autor: D.M.

Danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi (Nar. nov., broj 52/21.) prestao je važiti Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda (Nar. nov., br. 5/20., dalje: Pravilnik).

U skladu s navedenim, od 15. svibnja 2021. godine proizvođači pekarskih proizvoda (pekari) više nisu obvezni voditi Knjigu evidencije utroška brašna odnosno (KEUB) niti su proizvođači brašna (mlinari) obvezni voditi Evidenciju o proizvodnji i prometu brašna.

Ujedno, prestaju važiti i sve druge Pravilnikom propisane odredbe i obveze što uključuje:

  • određivanje minimalne količine brašna koje se mogu dobiti meljavom pšenice standardne kakvoće, raži i kukuruza
  • određivanje najviše količine brašna utrošene za proizvodnju pojedinih pekarskih i drugih proizvoda (osim proizvoda od tijesta, finih pekarskih i srodnih proizvoda)
  • određivanje načina dokumentiranja sljedivosti brašna i pekarskih proizvoda
  • obvezu izvještavanja Ministarstvu poljoprivrede o sveukupnoj proizvodnji i prometu brašna na obrascu EPB
  • podnošenje KEUB-a na ovjeru nadležnom poljoprivrednom inspektoru Državnog inspektorata u području hrane na početku godine te dostavljanje KEUB-a na uvid do kraja siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Povratak na vijesti