Pravo i porezi 11/1999

Novi režim poreza na dodanu vrijednost u Hrvatskoj
Autor: Prof. dr. sc. Barbara JELČIĆ
Promjena u sustavu poreza na promet
Autor: Dr. sc. Dragan ROLLER
Neki granični slučajevi kojima ne prestaje ugovor o radu
Autor: Prof. dr. sc. Željko POTOČNJAK
STANDBYS
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR
Javne ovlasti - poseban oblik javne vlasti
Autor: Prof. dr. sc. Pero KRIJAN
Vlasnički odnosi u svezi s gradnjom
Autor: Vesna GAZZARI, dipl. iur.
Telekomunikacijske pretplatničke usluge
Autor: Mr. sc. Milan RADOSAVLJEVIĆ, dipl. iur.
Imenovanje i opoziv članova uprave dioničkog društva
Autor: Mr. sc. Mladen PAVLOVIĆ, dipl. iur.
Posebnosti pretvorbe lučkih poduzeća
Autor: Mr. sc. Draško LAMBAŠA, dipl. iur.