Pravo i porezi

Promjena u sustavu poreza na promet
pip - 11.1999, str. 13
STANDBYS
pip - 11.1999, str. 18
Vlasnički odnosi u svezi s gradnjom
pip - 11.1999, str. 37
Porezna uprava
pip - 11.1999, str. 67
Porez na dodanu vrijednost
pip - 11.1999, str. 67
Porez na dohodak
pip - 11.1999, str. 69
Porez na dobitak
pip - 11.1999, str. 71
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 11.1999, str. 71
Carinska uprava
pip - 11.1999, str. 73
Ministarstvo gospodarstva
pip - 11.1999, str. 76
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
pip - 11.1999, str. 78
Ministarstvo turizma
pip - 11.1999, str. 85
Državni inspektorat
pip - 11.1999, str. 90
Domaća sudska praksa
pip - 11.1999, str. 92
Inozemna sudska praksa
pip - 11.1999, str. 105
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 11.1999, str. 108
Odgovori na pitanja
pip - 11.1999, str. 115
Summaries
pip - 11.1999, str. 122