Pravo i porezi

Valutne zaštitne klauzule
pip - 7.1999, str. 6
Svjjetska trgovačka organizacija
pip - 7.1999, str. 17
Zahtjev za zaštitu zakonitosti
pip - 7.1999, str. 20
Građevna dozvola
pip - 7.1999, str. 22
Quo vadis cors constitutionalis
pip - 7.1999, str. 33
Porezna uprava
pip - 7.1999, str. 53
Porezna uprava
pip - 7.1999, str. 53
Porez na dodanu vrijednost
pip - 7.1999, str. 53
Porez na dohodak
pip - 7.1999, str. 59
Porez na dobitak
pip - 7.1999, str. 61
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 7.1999, str. 61
Carinska uprava
pip - 7.1999, str. 64
Ministarstvo gospodarstva
pip - 7.1999, str. 66
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
pip - 7.1999, str. 68
Ministarstvo uprave
pip - 7.1999, str. 70
Državni inspektorat
pip - 7.1999, str. 77
Domaća sudska praksa
pip - 7.1999, str. 80
Inozemna sudska praksa
pip - 7.1999, str. 92
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 7.1999, str. 96
Odgovori na pitanja
pip - 7.1999, str. 105
Summaries
pip - 7.1999, str. 110