RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Neka pitanja položaja gospodarskih subjekata pred Ustavnim sudom

pip - 8.1999, str. 3

Vrijedonosnice u pravnom vakuumu

pip - 8.1999, str. 12

Vrijedonosnice u pravnom vakuumu

pip - 8.1999, str. 12

Zaštita od nepoštene tržišne utakmice prema švicarskom zakonodavstvu

pip - 8.1999, str. 14

Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

pip - 8.1999, str. 22

Prava i dužnosti građana u ostvarivanju zdravstvene zaštite

pip - 8.1999, str. 29

Ostvarivanje zaštite prava iz radnog odnosa u parničnom i ovršnom postupku

pip - 8.1999, str. 34

Upravljanje zgradama - Teškoće u primjeni propisa

pip - 8.1999, str. 45

Pomorsko dobro prema Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika

pip - 8.1999, str. 49

Porezna uprava

pip - 8.1999, str. 52

Porez na dodanu vrijednost

pip - 8.1999, str. 52

Porez na dohodak

pip - 8.1999, str. 54

Porez na dobitak

pip - 8.1999, str. 57

Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 8.1999, str. 57

Carinska uprava

pip - 8.1999, str. 58

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 8.1999, str. 60

Republička uprava

pip - 8.1999, str. 64

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja

pip - 8.1999, str. 68

Ministarstvo turizma

pip - 8.1999, str. 71

Državni inspektorat

pip - 8.1999, str. 73

Domaća sudska praksa

pip - 8.1999, str. 80

Inozemna sudska praksa

pip - 8.1999, str. 93

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 8.1999, str. 97

Odgovori na pitanja

pip - 8.1999, str. 104

Summaries

pip - 8.1999, str. 110
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)