Pravo i porezi 1/2000

Zadužnica i bjanko zadužnica
Autor: Prof. dr. sc. Mihajlo DIKA
Oblici zaštite manjinskih dioničara
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Redovno smanjenje temeljnog kapitala
Autor: Jozo ĆALETA, dipl. iur.
Neki sapekti raskida ugovora zbog neispunjenja
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ
Harmonizacija prava tranzicijskih zemalja s europskim pravom
Autor: Dr. sc. Nada BODIROGA-VUKOBRAT