Pravo i porezi

E-izdanje 1,00 kn
Zadužnica i bjanko zadužnica
pip - 1.2000, str. 4
Redovno smanjenje temeljnog kapitala
pip - 1.2000, str. 24
Porezna uprava
pip - 1.2000, str. 78
Porez na dodanu vrijednost
pip - 1.2000, str. 78
Porez na dohodak
pip - 1.2000, str. 81
Porez na dobitak
pip - 1.2000, str. 83
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 1.2000, str. 85
Carinska uprava
pip - 1.2000, str. 88
Ministarstvo gospodarstva
pip - 1.2000, str. 91
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
pip - 1.2000, str. 91
Ministarstvo turizma
pip - 1.2000, str. 102
Državni ispektorat
pip - 1.2000, str. 105
Domaća sudska praksa
pip - 1.2000, str. 111
Inozemna sudska praksa
pip - 1.2000, str. 125
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 1.2000, str. 128
Odgovori na pitanja
pip - 1.2000, str. 134
Summaries
pip - 1.2000, str. 138