Pravo i porezi 2/2000

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Dilema o priznanju i ovrsi stranih poništenih pravorijeka
Autor: Prof. dr. sc. Krešimir SAJKO
Promjena stečajnog vjerovnika
Autor: Mr. sc. Andrija ERAKOVIĆ, dipl. iur.
Pojam i funkcija tečaja u valutnim klauzulama
Autor: Franjo AMON, dipl. oec. i ovl. rev.
Uredba o dopuni Zakona o morskim lukama
Autor: Mr. sc. Draško LAMBAŠA, dipl. iur.
Razvrstavanje i kategorizacija luka nautičkog turizma
Autor: Branka ŠAVRLJUGA, dipl. iur.
Povrat u prijašnje stanje u upravnom postupku
Autor: Justina BAJT, dipl. iur.
Putne isprave hrvatskih državljana
Autor: Fran BINIČKI, dipl. iur.