Pravo i porezi

Platni promet s inozemstvom
pip - 7.2000, str. 18
Turistički animator
pip - 7.2000, str. 30
Porezna uprava
pip - 7.2000, str. 41
Porez na dodanu vrijednost
pip - 7.2000, str. 41
Porez na dohodak
pip - 7.2000, str. 44
Porez na dobitak
pip - 7.2000, str. 44
Carinska uprava
pip - 7.2000, str. 46
Ministarstvo turizma
pip - 7.2000, str. 51
Državni inspektorat
pip - 7.2000, str. 55
Domaća sudska praksa
pip - 7.2000, str. 56
Inozemna sudska praksa
pip - 7.2000, str. 65
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 7.2000, str. 68
Odgovori na pitanja
pip - 7.2000, str. 75
Sažetak na engleskom
pip - 7.2000, str. 78