Pravo i porezi 7/2000

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Platni promet s inozemstvom
Autor: Marija LAKIĆ, dipl. oec.
Oslobađanje od troškova pred sudom i besplatna pravna pomoć
Autor: Mr. sc. Mladen PAVLOVIĆ, dipl. iur.
Turistički animator
Autor: Koraljka LADEŠIĆ-MASNEC, dipl. iur.