Pravo i porezi 7/2001

Web izdanje 8,99
Ugovor o međunarodnoj prodaji
Autor: Prof. dr. sc. Deša MLIKOTIN-TOMIĆ
Zabilježba pravnih činjenica u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Autor: Prof. dr. sc. Tatjana JOSIPOVIĆ
Pravo umjetnika izvođača u hrvatskom zakonodavstvu
Autor: Doc. dr. sc. Igor GLIHA
Jesu li i pod kojim uvjetima pravomoćna rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na poslovnoj prostoriji prema ZONZIOZVJKV podobna za ovrhu
Autor: Doc. dr. sc. Hrvoje KAČER
Zahtjev za zaštitu zakonitosti u parničnom postupku
Autor: Mr. sc. Mladen PAVLOVIĆ, dipl. iur.
Carinski aspekti ugovora o slobodnoj trgovini
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Pravo uvoza i privremenog uvoza robe stranih putnika koji kao turisti dolaze na privremeni boravak u Republikku Hrvatsku
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
U susret Zakonu o društveno poticajnoj stanogradnji
Autor: Vesna GAZZARI, dipl. iur.
Nova privatizacijska politika - Prikaz prijedloga Zakona o privatizaciji
Autor: Mr. sc. Renata CVRČIĆ, dipl. iur.
Propisivanje mjerila i odlučivanje o dodjeli i plaćanju naknade kod dodjele grobnog mjesta, te godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta
Autor: Kruno SLADOLJEV, dipl. iur.
Aktualna pitanja primjene sredstava osiguranja tražbina vjerovnika
Autor: Jožica MATKO-RUŽDJAK, dipl. iur.
Prijeboj, cesija, asignacija i preuzimanje duga u poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Marija Magdalena ĐIDARA
Što donose izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
Autor: Zdravka BARAC, dipl. oec.
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo turizma
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
Obvezno pravo
Pravo trgovačkih društava
Radno pravo
Parnični postupak
Obvezno pravo
Pomorsko pravo
Ovršni postupak
Stečaj
Prekršaji
Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja
Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave
Zakon o izvlaštenju
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Zakon o prekršajima
Zakon o općem upravnom postupku
Zakon o upravnim sporovima
Porezno pravo
Porez na promet
Porez na dohodak
Bilančno pravo
Pravo tvrtke
Pravo na godišnji odmor
Informacije iz zemlje i svijeta
Odgovori na pitanja