Pravo i porezi 9/2001

Web izdanje 8,99
Ispunjenje pravnih poslova nakon otvaranja stečajnog postupka
Autor: Prof. dr. sc. Mihajlo DIKA
Promjena sastava zemljišno-knjižnog tijela
Autor: Prof. dr. sc. Tatjana JOSIPOVIĆ
Posebnosti fuzije društava s ograničenom odgovornošću
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Ugovori o pružanju savjetodavnih usluga
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR
O vremenu dospjelosti prava na otpremninu
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ
Politika proširenja Europske unije
Autor: Dr. sc. Slobodan MRKŠA
Neka zapažanja o pružanju pravne pomoći od strane nastavnika pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj
Autor: Mr. sc. Jozo ČIZMIĆ
Platni promet u slobodnim zonama
Autor: Marija LAKIĆ, dipl. oec.
Još o plaćanju komunalne naknade za lučko područje koje je pomorsko dobro
Autor: Mr. sc. Draško LAMBAŠA, dipl. iur.
Komunalna naknada i komunalni doprinos prema Noveli Zakona o komunalnom gospodarstvu
Autor: Desenka SARVAN, dipl. iur.
Donošenje općih akata i provođenje postupka u svezi s priključivanjem građevine na komunalnu...
Autor: Kruno SLADOLJEV, dipl. iur.
Mirovinsko osiguranje u Hrvatskoj - početak druge faze mirovinske reforme
Autor: Mr. sc. Mihovil RISMONDO, dipl. iur.
Porezne i carinske aktualnosti - nastanak obveze i obračuna posebnog poreza u određenim carinskim...
Autor: Oskar CUKROV, dipl. oec.
Značajke nekih specifičnih carinskih olakšica
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Informatizacija pravosudnog sustava Republike Hrvatske
Autor: Alan VAJDA, dipl. iur.
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
Ministarstvo turizma
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
Ustavni sud Republike Hrvatske
Autorsko pravo
Parnični postupak
Parnični postupak
Stečajno pravo
Prekršaji
Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave
Zakon o izvlaštenju
Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja
Zakon o upravnim sporovima
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Pravo na godišnji odmor
Radno i socijalno pravo
Porez na dohodak
Zakon o uređivanju prava iz Općih uvjeta poslovanja (AGBG)
Informacije iz zemlje i svijeta
Odgovori na pitanja