Pravo i porezi

Pravna pitanja prijelaza rizika u međunarodnoj prodaji
pip - 12.2002, str. 3
Ugovor o ortaštvu - obveze ortaka
pip - 12.2002, str. 8
O početku tijeka zatezne kamate na novčanu naknadu nematerijalne štete
pip - 12.2002, str. 17
Međunarodni bankarski ugovori o zajmu i kreditu
pip - 12.2002, str. 21
Postupak pred Ustavnim sudom - što može sadržavati ustavna tužba, a što prijedlog za odgodu ovrhe
pip - 12.2002, str. 30
Temeljne pretpostavke građanskopravne odgovornosti odvjetnika
pip - 12.2002, str. 36
Ugovor o zamjeni
pip - 12.2002, str. 45
Investicijski fondovi u Hrvatskoj pravnoj i poslovnoj praksi
pip - 12.2002, str. 50
Odnos između banke i deponentovih vjerovnika u području platnog prometa
pip - 12.2002, str. 55
Donošenje poslovnika vijeća mjesnog odbora jedinica lokalne samouprave
pip - 12.2002, str. 64
Nova zakonska rješenja o sadržaju obrasca osobne iskaznice
pip - 12.2002, str. 68
Konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe
pip - 12.2002, str. 69
Primjena propisa o posebnom porezu na ulje za loženje ekstra lako i eurodizel - dizelsko gorivo obojeno plavom bojom
pip - 12.2002, str. 74
Obveze ugovaratelja osiguranja iz ugovora o osiguranju
pip - 12.2002, str. 77
Prikaz sa savjetovanja u Novom Vinodolskom - Pravo na pošteno suđenje i razumni rok, te pravo azila
pip - 12.2002, str. 81
Državljanstvo Europske unije
pip - 12.2002, str. 83
Vijesti iz Europske unije
pip - 12.2002, str. 89
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 12.2002, str. 93
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
pip - 12.2002, str. 102
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
pip - 12.2002, str. 105
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 12.2002, str. 106
Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 12.2002, str. 110
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
pip - 12.2002, str. 114
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
pip - 12.2002, str. 116
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
pip - 12.2002, str. 120
Ministarstvo turizma
pip - 12.2002, str. 122
Ustavni sud Republike Hrvatske
pip - 12.2002, str. 124
Obvezno pravo
pip - 12.2002, str. 126
Pravo trgovačkih društava
pip - 12.2002, str. 127
Radno pravo
pip - 12.2002, str. 127
Parnični postupak
pip - 12.2002, str. 128
Pravo trgovačkih društava
pip - 12.2002, str. 129
Autorsko pravo
pip - 12.2002, str. 130
Stečajno pravo
pip - 12.2002, str. 130
Zakon o računovodstvu
pip - 12.2002, str. 131
Zakon o porezu na dohodak
pip - 12.2002, str. 131
Zakon o porezu na dobit
pip - 12.2002, str. 132
Zakon o sudskim pristojbama
pip - 12.2002, str. 132
Zakon o porezu na promet nekretnina
pip - 12.2002, str. 133
Zakon o prebivalištu i boravištu građana
pip - 12.2002, str. 133
Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana
pip - 12.2002, str. 134
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
pip - 12.2002, str. 134
Zakon o općem upravnom postupku
pip - 12.2002, str. 134
Porez na promet proizvoda i usluga
pip - 12.2002, str. 135
Pravo dioničkih društava
pip - 12.2002, str. 135
Pravo iz ugovora o putovanju
pip - 12.2002, str. 136
Stečajno pravo
pip - 12.2002, str. 136
Pravo iz statuta poduzeća
pip - 12.2002, str. 136
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 12.2002, str. 137
Odgovori na pitanja
pip - 12.2002, str. 148
Pregled novih propisa
pip - 12.2002, str. 152