Pravo i porezi 12/2002

Web izdanje 8,99
Pravna pitanja prijelaza rizika u međunarodnoj prodaji
Autor: Prof. dr. sc. Deša MLIKOTIN-TOMIĆ
Ugovor o ortaštvu - obveze ortaka
Autor: Prof. dr. sc. Jakša BARBIĆ
O početku tijeka zatezne kamate na novčanu naknadu nematerijalne štete
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ
Međunarodni bankarski ugovori o zajmu i kreditu
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR
Postupak pred Ustavnim sudom - što može sadržavati ustavna tužba, a što prijedlog za odgodu ovrhe
Autor: Dr. sc. Jadranko CRNIĆ
Temeljne pretpostavke građanskopravne odgovornosti odvjetnika
Autor: Doc. dr. sc. Silvija PETRIĆ
Ugovor o zamjeni
Autor: Slavko BABIĆ, dipl. iur.
Investicijski fondovi u Hrvatskoj pravnoj i poslovnoj praksi
Autor: Dubravka AKŠAMOVIĆ, dipl. iur.
Odnos između banke i deponentovih vjerovnika u području platnog prometa
Autor: Mr. sc. Miljenko A. GIUNIO, dipl. iur.
Donošenje poslovnika vijeća mjesnog odbora jedinica lokalne samouprave
Autor: Kruno SLADOLJEV, dipl. iur.
Nova zakonska rješenja o sadržaju obrasca osobne iskaznice
Autor: Fran BINIČKI, dipl. iur.
Konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe
Autor: Mr. sc. Zvonko BOŠKOVIĆ, dipl. iur.
Primjena propisa o posebnom porezu na ulje za loženje ekstra lako i eurodizel - dizelsko gorivo obojeno plavom bojom
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Obveze ugovaratelja osiguranja iz ugovora o osiguranju
Autor: Mr. sc. Vice BARBIR, dipl. oec.
Prikaz sa savjetovanja u Novom Vinodolskom - Pravo na pošteno suđenje i razumni rok, te pravo azila
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Državljanstvo Europske unije
Autor: Mr. sc. Dario ĐERĐA, dipl. iur.
Vijesti iz Europske unije
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
Ministarstvo turizma
Ustavni sud Republike Hrvatske
Obvezno pravo
Pravo trgovačkih društava
Radno pravo
Parnični postupak
Pravo trgovačkih društava
Autorsko pravo
Stečajno pravo
Zakon o računovodstvu
Zakon o porezu na dohodak
Zakon o porezu na dobit
Zakon o sudskim pristojbama
Zakon o porezu na promet nekretnina
Zakon o prebivalištu i boravištu građana
Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
Zakon o općem upravnom postupku
Porez na promet proizvoda i usluga
Pravo dioničkih društava
Pravo iz ugovora o putovanju
Stečajno pravo
Pravo iz statuta poduzeća
Informacije iz zemlje i svijeta
Odgovori na pitanja