RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Javnobilježnička služba u Republici Hrvatskoj (III.)

pip - 2.2002, str. 3

Propisi o gospodarskom poslovanju i vladavina prava

pip - 2.2002, str. 7

Ograničenje prava vlasništva na temelju pravnog posla

pip - 2.2002, str. 22

Luke otvorene za javni promet - je li prvenstveni koncesionar lučkog područja kao pomorskog dobra obvezan plaćati vodnu (slivnu) naknadu?

pip - 2.2002, str. 31

Učinci stečaja na ovršni postupak i postupak osiguranja

pip - 2.2002, str. 34

Novela zakona o gradnji

pip - 2.2002, str. 36

Obveza plaćanja komunalnog doprinosa u svjetlu učestalih izmjena Zakona o komunalnom gospodarstvu i podzakoskih akata za njegovu provedbu

pip - 2.2002, str. 37

Isključuje li plaćanje naknade za eksploataciju mineralnih sirovina obvezu plaćanja komunalne naknade za zemljište

pip - 2.2002, str. 40

Novela Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

pip - 2.2002, str. 41

Normativno uređivanje i provedba postupka za dodjelu koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti

pip - 2.2002, str. 43

Primjer njemačkog ustrojstva pravosuđa s osvrtom na prednosti primjenjive na naš pravosudni sustav

pip - 2.2002, str. 50

Neke napomene o organizaciji i financiranju osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti

pip - 2.2002, str. 53

Platni promet u zemlji - nova rješenja

pip - 2.2002, str. 56

Novela Zakona o invensticijskim fondovima i Zakona o privatizacijskim investicijskim fondovima

pip - 2.2002, str. 61

Carinski postupak provoza strane i domaće robe

pip - 2.2002, str. 64

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 2.2002, str. 70

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 2.2002, str. 71

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 2.2002, str. 72

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 2.2002, str. 73

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 2.2002, str. 75

Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 2.2002, str. 78

Ministarstvo pravosuđa,uprave i lokalne samouprave

pip - 2.2002, str. 81

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 2.2002, str. 84

Ministarstvo turizma

pip - 2.2002, str. 86

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

pip - 2.2002, str. 88

Hrvatski autoklub

pip - 2.2002, str. 91

Obvezno pravo

pip - 2.2002, str. 92

Radno pravo

pip - 2.2002, str. 92

Parnični postupak

pip - 2.2002, str. 93

Ovršni postupak

pip - 2.2002, str. 94

Pravo trgovačkih društava

pip - 2.2002, str. 94

Stečajno pravo

pip - 2.2002, str. 95

Prekršaji

pip - 2.2002, str. 95

Zakon o geodetskoj izmjeri i katastru zemljišta

pip - 2.2002, str. 97

Zakon o općem upravnom postupku

pip - 2.2002, str. 98

Zakon o upravnim sporovima

pip - 2.2002, str. 98

Zakon o zaštiti okoliša

pip - 2.2002, str. 99

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

pip - 2.2002, str. 99

Zakon o porezu na promet nekretnina

pip - 2.2002, str. 100

Pravo trgovačkih društava

pip - 2.2002, str. 101

Pravo čeka

pip - 2.2002, str. 101

Porez na dohodak

pip - 2.2002, str. 102

Porezno pravo na dobitak

pip - 2.2002, str. 102

Pravo javnih trgovačkih društava

pip - 2.2002, str. 103

Pravo dioničara

pip - 2.2002, str. 103

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 2.2002, str. 104

Odgovori na pitanja

pip - 2.2002, str. 109

Pregled novih propisa

pip - 2.2002, str. 113
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)