RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Javno trgovačko društvo (II.)

pip - 5.2002, str. 3

Raspolaganje prvenstvenim redom hipoteke

pip - 5.2002, str. 8

Plaćanje zateznih kamata u stranoj valuti

pip - 5.2002, str. 10

Pravična novčana naknada za fizičke boli, njezini oblici i kriteriji za njezino odmjeravanje

pip - 5.2002, str. 12

Pravo bankarskih garancija (2) - vrste i sadržaj bankarskih garancija

pip - 5.2002, str. 16

Promjene Ustava i izmjene i dopune Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske

pip - 5.2002, str. 24

Naplate i plaćanja u inozemstvo po određenim posebnim propisima

pip - 5.2002, str. 28

Fiducijarno vlasništvo na pokretninama i stjecanje prava trećih osoba (pitanje publiciteta)

pip - 5.2002, str. 33

Nova odluka o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem

pip - 5.2002, str. 36

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

pip - 5.2002, str. 39

Zakon o prikupljanju podataka po osiguranicima o obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak

pip - 5.2002, str. 43

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju

pip - 5.2002, str. 45

Što donosi novi Zakon o posredovanju pri zapošljavanju pravima za vrijeme nezaposlenosti

pip - 5.2002, str. 47

Vraćanje radnika na rad i novo zaposlenje

pip - 5.2002, str. 51

Ustupanje (cesija) prava poreznodužničkog odnosa

pip - 5.2002, str. 52

Pojednostavnjenje carinskog postupka

pip - 5.2002, str. 54

Novela Zakona o zadrugama

pip - 5.2002, str. 60

Vlada Republike Hrvatske

pip - 5.2002, str. 65

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 5.2002, str. 65

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 5.2002, str. 68

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 5.2002, str. 70

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 5.2002, str. 72

Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 5.2002, str. 74

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 5.2002, str. 79

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 5.2002, str. 81

Ministarstvo gospodarstva

pip - 5.2002, str. 83

Ministarstvo turizma

pip - 5.2002, str. 83

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

pip - 5.2002, str. 85

Hrvatski autoklub

pip - 5.2002, str. 86

Obvezni odnosi

pip - 5.2002, str. 88

Nasljedno pravo

pip - 5.2002, str. 89

Parnični postupak

pip - 5.2002, str. 90

Radno pravo

pip - 5.2002, str. 90

Obvezni odnosi

pip - 5.2002, str. 91

Pravo trgovačkih društava

pip - 5.2002, str. 91

Ovršni postupak

pip - 5.2002, str. 91

Stečaj

pip - 5.2002, str. 92

Parnični postupak

pip - 5.2002, str. 93

Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave

pip - 5.2002, str. 93

Zakon o porezu na promet nekretnina

pip - 5.2002, str. 93

Zakon o upravnim sporovima i Zakon o parničnom postupku

pip - 5.2002, str. 94

Zakon o prekršajima i Zakon o krivičnom postupku

pip - 5.2002, str. 95

Zakon o kretanju i boravku stranaca

pip - 5.2002, str. 95

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

pip - 5.2002, str. 95

Zakon o zapošljavanju

pip - 5.2002, str. 96

Pomorski zakonik i Ovršni zakon

pip - 5.2002, str. 97

Porez na dohodak

pip - 5.2002, str. 97

Porez na promet

pip - 5.2002, str. 97

Pravo d.o.o.

pip - 5.2002, str. 97

Pravo d.d.

pip - 5.2002, str. 98

Pravo trgovačkih društava

pip - 5.2002, str. 98

Radno pravo

pip - 5.2002, str. 98

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 5.2002, str. 99

Odgovori na pitanja

pip - 5.2002, str. 109

Pregled novih propisa

pip - 5.2002, str. 112
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)