RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Opći uvjeti FIDIC i ugovaranje građevinskih radova u Hrvatskoj

pip - 2.2004, str. 3

Sprječavanje lihvarskog ponašanja

pip - 2.2004, str. 13

Novelirani članak 10. Zakona o trgovačkim društvima o odgovornosti članova trgovačkih društava

pip - 2.2004, str. 21

Reklamiranje poreznih savjetnika u Njemačkoj

pip - 2.2004, str. 22

Poseban porez na reprodukcijske materijale

pip - 2.2004, str. 27

Pomorsko dobro u svjetlu novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

pip - 2.2004, str. 34

Uvećana plaća u svezi s radom na područjima posebne državne skrbi kad nije doneseno rješenje o njezinom uvećanju i visini

pip - 2.2004, str. 42

Odbor vjerovnika

pip - 2.2004, str. 45

Može li se odrediti privremena mjera protiv zadužnice

pip - 2.2004, str. 50

Zabrana i ograničenje građevinskih radova za vrijeme turističke sezone

pip - 2.2004, str. 52

Izbori za članove radničkog vijeća

pip - 2.2004, str. 55

Reforma pravosudnog sustava RH glede stručnog usavršavanja sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

pip - 2.2004, str. 60

Prospekt - instrument zaštite ulagatelja prema pravu Europske unije i Republike Hrvatske

pip - 2.2004, str. 64

Vijesti iz Europske unije

pip - 2.2004, str. 70

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 2.2004, str. 74

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 2.2004, str. 80

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 2.2004, str. 82

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 2.2004, str. 93

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 2.2004, str. 94

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja

pip - 2.2004, str. 97

Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 2.2004, str. 98

Ministarstvo pravosuđa

pip - 2.2004, str. 99

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 2.2004, str. 102

Ministarstvo gospodarstva

pip - 2.2004, str. 104

Ministarstvo turizma

pip - 2.2004, str. 105

Stvarno pravo

pip - 2.2004, str. 108

Obvezno pravo

pip - 2.2004, str. 109

Pravo trgovačkih društava

pip - 2.2004, str. 109

Radno pravo

pip - 2.2004, str. 110

Nasljedno pravo

pip - 2.2004, str. 110

Parnični postupak

pip - 2.2004, str. 111

Ovršni postupak

pip - 2.2004, str. 112

Stečajno pravo

pip - 2.2004, str. 113

Kazneno pravo

pip - 2.2004, str. 114

Upravno pravo

pip - 2.2004, str. 115

Porez na dohodak

pip - 2.2004, str. 117

Porez na promet proizvoda i usluga

pip - 2.2004, str. 118

Pravo trgovačkih društava

pip - 2.2004, str. 118

Radno pravo

pip - 2.2004, str. 120

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 2.2004, str. 121

Odgovori na pitanja

pip - 2.2004, str. 130

Pregled novih propisa

pip - 2.2004, str. 136
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)