Pravo i porezi

Opći uvjeti FIDIC i ugovaranje građevinskih radova u Hrvatskoj
pip - 2.2004, str. 3
Sprječavanje lihvarskog ponašanja
pip - 2.2004, str. 13
Novelirani članak 10. Zakona o trgovačkim društvima o odgovornosti članova trgovačkih društava
pip - 2.2004, str. 21
Reklamiranje poreznih savjetnika u Njemačkoj
pip - 2.2004, str. 22
Poseban porez na reprodukcijske materijale
pip - 2.2004, str. 27
Pomorsko dobro u svjetlu novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama
pip - 2.2004, str. 34
Uvećana plaća u svezi s radom na područjima posebne državne skrbi kad nije doneseno rješenje o njezinom uvećanju i visini
pip - 2.2004, str. 42
Odbor vjerovnika
pip - 2.2004, str. 45
Može li se odrediti privremena mjera protiv zadužnice
pip - 2.2004, str. 50
Zabrana i ograničenje građevinskih radova za vrijeme turističke sezone
pip - 2.2004, str. 52
Izbori za članove radničkog vijeća
pip - 2.2004, str. 55
Reforma pravosudnog sustava RH glede stručnog usavršavanja sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika
pip - 2.2004, str. 60
Prospekt - instrument zaštite ulagatelja prema pravu Europske unije i Republike Hrvatske
pip - 2.2004, str. 64
Vijesti iz Europske unije
pip - 2.2004, str. 70
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 2.2004, str. 74
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
pip - 2.2004, str. 80
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 2.2004, str. 82
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
pip - 2.2004, str. 93
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 2.2004, str. 94
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja
pip - 2.2004, str. 97
Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 2.2004, str. 98
Ministarstvo pravosuđa
pip - 2.2004, str. 99
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
pip - 2.2004, str. 102
Ministarstvo gospodarstva
pip - 2.2004, str. 104
Ministarstvo turizma
pip - 2.2004, str. 105
Stvarno pravo
pip - 2.2004, str. 108
Obvezno pravo
pip - 2.2004, str. 109
Pravo trgovačkih društava
pip - 2.2004, str. 109
Radno pravo
pip - 2.2004, str. 110
Nasljedno pravo
pip - 2.2004, str. 110
Parnični postupak
pip - 2.2004, str. 111
Ovršni postupak
pip - 2.2004, str. 112
Stečajno pravo
pip - 2.2004, str. 113
Kazneno pravo
pip - 2.2004, str. 114
Upravno pravo
pip - 2.2004, str. 115
Porez na dohodak
pip - 2.2004, str. 117
Porez na promet proizvoda i usluga
pip - 2.2004, str. 118
Pravo trgovačkih društava
pip - 2.2004, str. 118
Radno pravo
pip - 2.2004, str. 120
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 2.2004, str. 121
Odgovori na pitanja
pip - 2.2004, str. 130
Pregled novih propisa
pip - 2.2004, str. 136