Pravo i porezi 2/2004

Web izdanje 8,99
Opći uvjeti FIDIC i ugovaranje građevinskih radova u Hrvatskoj
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR
Sprječavanje lihvarskog ponašanja
Autor: Mr. sc. Josip KOS
Novelirani članak 10. Zakona o trgovačkim društvima o odgovornosti članova trgovačkih društava
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Reklamiranje poreznih savjetnika u Njemačkoj
Autor: Dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Poseban porez na reprodukcijske materijale
Autor: Oskar CUKROV, dipl. oec.
Pomorsko dobro u svjetlu novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama
Autor: Prof. dr. sc. Dragan BOLANČA
Uvećana plaća u svezi s radom na područjima posebne državne skrbi kad nije doneseno rješenje o njezinom uvećanju i visini
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ
Odbor vjerovnika
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Može li se odrediti privremena mjera protiv zadužnice
Autor: Hrvoje VUKIĆ, dipl. iur.
Zabrana i ograničenje građevinskih radova za vrijeme turističke sezone
Autor: Kruno SLADOLJEV, dipl. iur.
Izbori za članove radničkog vijeća
Autor: Kristian PLAZONIĆ, dipl. iur.
Reforma pravosudnog sustava RH glede stručnog usavršavanja sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika
Autor: Alan VAJDA, dipl. iur.
Prospekt - instrument zaštite ulagatelja prema pravu Europske unije i Republike Hrvatske
Autor: Prof. dr. sc. Ljiljana MAUROVIĆ
Vijesti iz Europske unije
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Ministarstvo pravosuđa
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo turizma
Stvarno pravo
Obvezno pravo
Pravo trgovačkih društava
Radno pravo
Nasljedno pravo
Parnični postupak
Ovršni postupak
Stečajno pravo
Kazneno pravo
Upravno pravo
Porez na dohodak
Porez na promet proizvoda i usluga
Pravo trgovačkih društava
Radno pravo
Informacije iz zemlje i svijeta
Odgovori na pitanja