Pravo i porezi 6/2004

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Ovrha i osiguranje u obiteljskim stvarima (II.)
Autor: Prof. dr. sc. Mihajlo DIKA
Račun i mjenica kao vjerodostojne isprave
Autor: Mr. sc. Miljenko GIUNIO, dipl. iur.
Nemoguće i otežano - viša sila i promijenjene okolnosti u međunarodnim trgovačkim ugovorima
Autor: Prof. dr. sc. Branimir LUKŠIĆ
Zabrana rada nedjeljom trgovina na malo - prikaz odluke Ustavnog suda RH
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Prikaz Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište
Autor: Dinka RAJČIĆ, dipl. iur.
Stjecanje vlastitih dionica - ništavost i posljedice
Autor: Hrvoje VUKIĆ, dipl. iur.
Izlučni vjerovnici
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Porezno savjetništvo u Njemačkoj s posebnim osvrtom na djelovanje tzv. europskih poreznih savjetnika
Autor: Dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ, dipl. iur.
Pravo na denacionalizaciju i prava iz denacionalizacije
Autor: Prof. dr. sc. Petar SIMONETTI
Aktualnosti o sukcesiji u svezi s imovinskopravnim pitanjima poslovnih subjekata proizašlih iz raspada bivše federacije
Autor: Zdenka POGARČIĆ, dipl. iur.
Neka razmišljanja o koncentracijama u europskom i hrvatskom pravu
Autori: Prof. dr. sc. Dragutin LEDIĆ
Antonija ZUBOVIĆ, dipl. iur.
Vijesti iz Europske unije
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
Ministarstvo pravosuđa
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Ministarstvo turizma
Obvezno pravo
Pravo trgovačkih društava
Radno pravo
Parnični postupak
Ovršni postupak
Stečajno pravo
Kazneno pravo
Upravno pravo
Porezno pravo
Carinsko pravo
Pravo bilanciranja
Porez na dohodak
Pravo bilanciranja
Porezno pravo
Dioničko pravo
Informacije iz zemlje i svijeta
Odgovori na pitanja